Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42

Miniszobor-projekt

Miniszobor-projekt

 

 


Barangoló
Indulj el egy úton!

Barangoló

 

Honfoglaló

Honfoglaló

 

Az iskola facebook oldala elérhető a képre kattintva

 


Irány Varsó!Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program
TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
Iskolánk története

Ratio EducationisIskolánk a budapesti VI. kerületben a városrész egykori főutcájának, a Király utcának és Nagymező utcának a metszéspontjában áll. Amit ma Terézvárosnak hívunk, egykor Pest városának Felső-külvárosa volt. A mai bérházrengeteg, a középületek, utak és utcák helyén akkoriban szőlők, kertek és szántók terültek el majorsági épületekkel. Még ma is számos ház áll az 1800-as évek első évtizedeiben épült polgárházak, paloták közül, melyeket gyakran a kor neves pesti építőmesterei terveztek.

A terület lakói kezdetben jórészt gazdálkodással foglalkoztak, s a XVIII. század vége felé kezdtek el itt nagyobb számban letelepedni iparosok és kereskedők. Ekkor, még Mária Terézia uralkodása idején, 1777 szeptemberében történt, hogy tekintettel a lakosság megnövekedett számára, az eddigi, a belvárosi plébániatemplomhoz tartozó külvárosban gróf Batthyány József hercegprímás külön plébániát létesített. Magyarország és a társországok átfogó oktatási-nevelési rendszerének, a Ratio Educationisnak megjelenését követően 1778-ban a plébánia mellett paplak és tanoda épült.

1780. június 25-én fényes ünnepség színtere volt a budai királyi palota, illetőleg az oda nemrég beköltözött egyetem pompás barokk díszcsarnoka. A királynő személyes képviselőjének jelenlétében a magyar művelődésügy intézői, főpapok és főurak, magasrangú állami és megyei tisztségviselők, rektorok, professzorok és igazgatók s a meghívott előkelőségek ünnepelték a haza közoktatás újjászervezésének befejezését.


1777-1821

1777 - Megjelent Mária Terézia rendelete, a Ratio Educationis (a nevelés rendje)
1778 - Mózel János polgármester tanácsi határozattal a Terézkülvárosban egy r.k. plébánia szervezésére 2500 Ft-ot, és egyéb anyagi forrásokat ajánlott fel. Edenhoffer György plébános felépíttette a templomot, a paplakot és egy tantermet iskolának. Az iskola neve Terézkülvárosi Róm. Kath. Elemi Tanoda.
1794 - Az egy tanterem kevésnek bizonyult, rövidesen külön egyemeletes, 2 tantermes tanítói lakással és 2 külön szobával új iskolát építettek.

1821-1839 - Igazgató: Hess György

1821 - Az iskola neve Feldgasser Református Katolikus Elemi Iskola lett. A két osztályban 49 tanuló tanult.
1838 - A nagy pesti árvíz az iskolát környező vályog- és faházakat romba döntötte. Az iskola épségben maradt.
A nagy pesti árvíz

1839-1885 - Igazgató: Meszner József

Az iskola neve Terézkülvárosi Római Katolikus Elemi Iskola lett. Megnyitották az iskola harmadik osztályát. A tantárgyakat kiegészítették német olvasással, szépírással és rajzzal. Ebben az évben írták először magyar nyelven az anyakönyveket és a jelentéseket. A tanítás nyelve magyar lett. Az 1848–49-es években az iskola nem működhetett, mert feljegyzés nem maradt fenn. Az elnyomatás éveiben a tanítás nyelve újra német lett, a magyar címer helyett az iskolákra az osztrák kétfejű-sasos címert kellett kitenni.
1868-1884 - Megszervezték az iparostanoncok részére a vasárnapi iskolát. Megnyitották a negyedik osztályt is. A tanítás nyelve az iskolában újra magyar lett. A tanítóknak előírták a magyar nyelv megtanulását. Az iskola neve Terézvárosi Közös Elemi Iskola a Templom-téren lett. Megszűnt az évszázados papi fennhatóság. Az iskola és az egyház különvált. Az iskola község jellegű lett, ún. iskolaszékek ellenőrzése alá került. A közgyűlés új, korszerű iskola építését határozta el. Az iskolaépület 91. 457 forintba került. Az új épületben az iparostanoncok részére rajztanodát szerveztek. Az új épületbe költöztették be a polgári iskolát is. Elrendelték az ún. ismétlő iskolák megszervezését: 5 fiú- és 3 leányosztályt nyitottak. A polgári iskola saját épületébe költözött. A szuterénben (alagsor) tornatermet építettek, de egészségtelen volt, használatát megtiltották. Három tantermet foglalt el a kereskedelmi iskola.

1885-1897 - Igazgató: Rozmanitz Vilmos

Az iskola neve Érsek Utcai Községi Elemi Iskola lett. Nyugdíjba vonult Meszner József igazgató. Kettéosztják az iskolát fiú és leányiskolára. Átépítették és újrabútorozták az iskolát.

1897-1911 - Igazgató: Wather Károly

Az épülethez új tantermeket és szertárakat építettek. Újra egyesítették a fiú- és leányiskolát. Megnyitották a kisegítő iskolát. Bevezették az ének szakoktatást.

1911-1921 - Igazgató: Bíró Sámuel

Felépítették a tornatermet, és újjáépítették az iskolát. Megszervezték az első szülői értekezletet.

1921-1940 - Igazgató: Sille József

Felszerelték a szertárakat. Bevezették a villanyvilágítást. Előbb kettéosztják, majd újra egyesítik a fiú- és leányiskolát, megszüntetik a kisegítő iskola önállóságát is.

1941-1944 - Igazgató: Farkas János

Az iskolaépületet a Közellátási Minisztérium foglalta le, az iskolát áttelepítették a Lovag utcai iskolába, és ezzel önálló élete megszűnt.

1945-1949 - Igazgató: Farkas János

A II. világháború után ismét benépesül az iskola.

1949-1972 - Igazgató: Dr. Pethő Róbertné

Az iskola neve Labda utcai Általános Iskola lett
1964 - Az épület lépcsőházát és belső burkolatát felújítják.

1972-1985 - Igazgató: dr. Lányi Lászlóné

1983 - Bevezetésre kerül a klubnapközi és a fakultáció. Megkezdődik a szaktantermek kialakítása (kémia-fizika), ezt követően a szertárak berendezése.

1985-1992 - Igazgató: Huszár Lászlóné

1985 - Az iskola neve Pethő Sándor utcai Általános Iskola lett.
1989 - Angol tagozatos oktatás kezdődik. 1990-től korszerű tankonyha segíti a tanítást.

1992-1999 - Igazgató: Molnár Zsuzsanna

Sor kerül az étkező és konyha korszerűsítésére. Megépül a számítástechnika terem. Galériás megoldással modern iskolai könyvtár készül.
1999 - A Pethő Sándor u. 4. szám alatti, valamint a Hegedű u. 3. szám alatti iskolát a Terézvárosi Önkormányzat összevonja.

1999-2005 - Igazgató: Paár Zoltánné

Az iskola neve Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium és Tagintézménye lett. Tagintézmény vezető: Hennyey Katalin. Az egyesített intézmény párhuzamos pedagógiai programmal működik tovább két telephelyen: Pethő S. u. 4., Hegedű u. 3.
Pályázat útján a Japán kormány 18 millió Ft értékben nyelvi labort épít.
2000 - Kizárólag kéttannyelvű képzés indul az általános iskolában. Az oktatás 12 évfolyamos.
2002. október 15. - A Pethő utcai épület avató ünnepsége. A teljes rekonstrukció költsége 700 millió Ft.

2005-2009 - Igazgató: Kovács Tibor

2005 - Átszervezés útján az iskola épületébe került a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ. Vezetője: dr. Horváthné Pálosi Katalin. Az iskola neve Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium és Pedagógiai Szolgáltató Központ lett. 2007 - A gimnáziumi oktatás a VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnáziumban folytatódik.

2009-2014 - Igazgató: Pomizs István

Az iskola neve Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ lett.
2013 - Az iskola fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. Tankerületi igazgató: Debnár László. Az üzemeltető továbbra is az önkormányzat maradt. Az iskola neve Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola lett.

2014-től - Intézményvezető: Martikán Beatrix

2015 - Az iskola fenntartását a Belső-Pesti Tankerületi Központ vette át.
2015 - Az iskola regisztrált tehetségpont lett.
2018 - Az iskola akkreditált kiváló tehetségpont lett.