Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42

Miniszobor-projekt

Miniszobor-projekt

 

 


Barangoló
Indulj el egy úton!

Barangoló

 

Honfoglaló

Honfoglaló

 

Az iskola facebook oldala elérhető a képre kattintva

 


Irány Varsó!Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program
TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”


Tájékoztató a kötelező védőoltásokról

A tájékoztató letölthető: Adobe Acrobat formátumban (PDF)
Iskola-egészségügyi ellátás

Iskolaorvos: Dr. Vészi Zsuzsanna
hétfő, szerda

Iskolavédőnő: Németh Ildikó
hétfő, szerda: 7:30-16:00

Tanácsadás: hétfő 12:00-14:00
Fogadóóra: szerda 12:00-14:00

E-mail: iskolavedono4@tesz.co.hu
Telefon: +36 1 321-7349 /112-es mellék
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
a tanulót érintő iskola-egészségügyi ellátásokról

Az iskola-egészségügyi ellátásról a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet írja elő a feladatokat.
Az egészségügyről szóló 1997.CLV.tv. 81§ (3.) értelmében a tanulók iskolaorvosi és szakorvosi vizsgálatokon és szűrővizsgálatokon való részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni. A szűrvizsgálat kiterjed a teljes körű fizikális vizsgálatra és a személyes tanácsadásra.

Az iskola-egészségügyi ellátás a következő jogszabályok alapján történik:

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról
 • 49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
 • 26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 • 1997.évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint, az iskolaorvosi szobában végzi.

A hatályos jogszabályok értelmében gyermeke iskolaorvosi és védőnői szűrővizsgálatokon vesz részt, melynek pontos idejéről az osztályfőnökön keresztül kapnak tájékoztatást.


Orvosi feladatok:

 • teljes körű fizikális orvosi vizsgálat
 • egészségnevelés
 • védőoltások beadása (6. és 7. évfolyamon)

Védőnői feladatok:

 • szűrővizsgálatok:
  • testi fejlettség, tápláltsági állapot vizsgálata (testsúly, testmagasság)
  • érzékszervek szűrése: látásélesség, színlátás (6. osztályban), kancsalság, hallás
  • pajzsmirigy tapintásos vizsgálata (4. osztálytól)
  • vérnyomás-mérés
  • mozgásszervi (gerinc, lúdtalp) szűrés
  • bőr, kültakaró vizsgálata
  • tisztasági vizsgálat az iskjolai szüneteket követően (szeptember, január, április hónapban) és jelzés esetén
 • egészségnevelés
 • elsősegélynyújtás
 • a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése
 • a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése
 • a testnevelés-, gyógytestnevelés-, technikaórák, az iskolai helyiségek és a környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel
 • kapcsolattartás a szülőkkel
 • pályaválasztás segítése
 • az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése
 • együttműködés a gyermek gondozásában résztvevő szakemberekkel.

A vizsgálat során észlelt esetleges eltérésről a szülőnek írásos javaslatot teszünk a további kivizsgálás(ok)ra. A szakorvosi kivizsgálás eredményéről kiadott szakorvosi véleményt (leletet) a szülő köteles bemutatni az iskola-egészségügyi szolgálat részére.

Kérem, hogy az anamnézis felvétele érdekében a gyermek állandó, illetve 1 éven belül történt betegségeiről, orvosi vizsgálatairól írásban tájékoztassanak, illetve ezek leletét (vagy másolatát) a vizsgálat napján küldjék be.


Részvétel az egészségnevelésben:
Elsősorban a következő témákban:

 • az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás),
 • családtervezés, fogamzásgátlás,
 • szülői szerep, csecsemőgondozás,
 • önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,
 • balesetmegelőzés,
 • szenvedélybetegségek megelőzése.

Tisztasági szűrés (Fejtetvesség szűrése):

Gyermekközösségekben a védőnők rendszeres időközönként ellenőrzik a fejtetvességet. Fertőzöttség esetén a szülő írásos értesítést kap, mely alapján köteles gyermekét kezelni. Amennyiben háromszori értesítés ellenére sem szűnik meg a fejtetvesség, a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinek Kistérségi Népegészségügyi Intézetei is közreműködnek.


Elsősegélynyújtás:

Szükség esetén az iskola-egészségügyi szolgáltatást nyújtók részt vesznek az elsősegélynyújtásban.

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes vezető védőnője látja el.